سرزمین سئو دسته‌بندی نشده گزارش صدور و فروش پروانه چاه آب در دشت های ممنوعه جنوب فارس

گزارش صدور و فروش پروانه چاه آب در دشت های ممنوعه جنوب فارس

گزارش صدور و فروش پروانه چاه آب در دشت های ممنوعه جنوب فارس post thumbnail image


به گزارش ثروت آفرینان، گرم شدن کره زمین و افزایش آلودگی هوا به ویژه آلودگی پالایشگاه های عسلویه و تخریب روزافزون محیط زیست موجب کاهش شدید بارندگی در جنوب فارس شده است. از سوی دیگر برقی‌سازی چاه‌ها و اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی منطقه (…)

نگارش گزارش صدور و فروش پروانه چاه آب در دشت های ممنوعه جنوب فارس برای اولین بار در موسسه آموزش عالی طروات آفرینان پارس. به نظر می رسد.

Leave a Reply

مطالب مرتبط